Skip to content

Oppskriften for å lykkes som oppstartbedrift

8. november 2021

Arne Morten Knutsen i Entreprenerdy AS er en av motivatorene og foredragsholderne på etablererkurset Start Opp Salten. Han legger ikke skjul på at å lykkes med å starte en bedrift krever hardt arbeid.

– Oppskriften for å lykkes som oppstartbedrift er å ha kompetanse på ditt felt som, multiplisert med motivasjon som igjen multipliseres med disiplin, mener Arne Morten.

De siste 3 årene har Salten-kommunene + Røst kommune samarbeidet med Entreprenerdy om etablererprogrammet Start Opp Salten. Målet er å sette flere i stand til å starte og i neste omgang drive gode og levedyktige bedrifter.

Mine fire beste råd til deg som entreprenør

Foredragsholder og motivator i Entreprenerdy Arne Morten Knutsen er tydelig i sine råd.
– Hva kan du? Mitt aller første råd er å ta utgangspunkt i noe du kan, sier han.

Han utdyper at å lykkes med en bedrift krever at du har innsikt i produktene eller tjenestene du skal tilby i markedet. Ellers blir veien til mål med din nye bedrift lang.

Vær interessert!

– At du er interessert og motivert er også en suksessfaktor. Å etablere en ny bedrift krever mange timers arbeid. Da må både interessen og motivasjonen være på topp, fortsetter Arne Morten.

Identifiser markedet

– Hvem vil være kundene dine, og hva har de behov for? Hvordan orienterer de seg i markedet?

Å identifisere markedet du skal tilby dine varer og tjenester til er essensielt i arbeidet med din bedrift. Kanskje må du justere det du skal tilby. Kanskje må du rette deg mot andre typer kunder.

Finn din “greie”

– Hva skal være din “greie”? Hva er din fremste ressurs, kunnskap eller fordel. Hva kan du tilby, som ikke andre kan? Hva er du god på? Hva kan du som kan være en verdi for andre, og som de er villig til å betale for?

God etablererplattform

I Start Opp Salten etablererkurs får deltakerne tilgang på et digitalt verktøy via Entreprenerdy som hjelper deg i kartleggingsarbeidet frem til en forretningsplan og budsjett.

Arne Morten vet at med systematisk kartleggingsarbeid er det lettere å lande en god idé.

Disiplin

Han er tydelig på hvor viktig disiplin er i arbeidet med å etablere en bedrift. Mange opplever at å etablere en bedrift også krever hard arbeid og forsakelser. Du må regne med å måtte stå over ting. Det kan være sosiale sammenkomster, kanskje du må si nei til familieselskapet eller å møte venner en periode. Kanskje kan du ikke bruke så mye tid med kjæresten som du ønsker.

Samtidig er det mye gøy og inspirerende også underveis mot målet om en levedyktig bedrift.

Meld deg på Start Opp Salten etablererkurs

– Å delta på Start Opp Salten etablererkurs gjør deg bedre rustet til at nettopp din idé skal bli virkelighet!

Interessert i å delta på gründerkurs
med Start opp Salten?

Meld deg på!

Om kurset

Kalender