skip to Main Content

Om kurset

START OPP SALTEN gir deg som vil starte egen bedrift viktig etablerekompetanse som vil bedre dine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet.

I tillegg får du utviklet et sosialt og faglig nettverk med andre gründere og veiledere. Du får også tilgang til Entreprenerdy mentorer som kan hjelpe deg i etableringsprosessen.

På grunn av covid-19 pandemien tilrettelegges kursene digitalt. Vi planlegger nytt kurs i løpet av våren 2021!

Hva inneholder kurset?

 • De ordinære etablererprogrammene består av tre samlinger á to dager, fredag og lørdag. På grunn av covid-19 legger vi tilrette for å kjøre digitale samlinger og planlegger et fysisk møte, så snart de nasjonale myndighetene gir klarsignal for dette.
 • Som kursdeltager får du tilgang til den digitale entreprenørskapsplattformen fra Entreprenerdy
 • Du bygger et godt nettverk med gode støttespillere i programmet
 • Veiledning fra det lokale næringsapparatet i hver kommune
 • Veiledning fra ulike Entreprenerdy mentorer
 • Du får også informasjon om virkemidler, finansiering, hjelpeapparatet og tilbud om kurs og annen informasjon som kan være nyttig for deg.

MODULER

Her har du en oversikt over innholdet i modulene som blir gjennomgått i programmet

 • Modul 1: Introduksjon til Entreprenerdy Forretningsutvikling
 • Modul 2: Er du en Entreprenør?
 • Modul 3: Hva er Forretningsideen din?
 • Modul 4: Har du funnet et problem verdt å løse?
 • Modul 5: Hva er Forretningsmodellen din, del 1?
 • Modul 6: Løser du problemet ditt? MVP, Prototyping, Design Thinking
 • Modul 7: Hva er Forretningsmodellen din, del 2?
 • Modul 8: Konkurrenter, styrker, svakheter og – er markedet ditt stort nok?
 • Modul 9: Risiko – Hva blir mulighetene og truslene du vil stå ovenfor?
 • Modul 10: Hvilke målsettinger vil du ha, og hva blir inntektene dine?
 • Modul 11: Hvilke oppgaver må du gjennomføre for å nå målene dine, og hva vil det koste?
 • Modul 12: Hvordan lager du en enkel kalkyle?

ARBEIDSFORM OG VEILEDNING

 • Du utvikler din egen forretningside gjennom bruk av Entreprenerdy Platform
 • Utarbeidet egen forretningsplan
 • Plenumsundervisning og oppgaveløsning på samling
 • Gründergrupper med veileder mellom samlingene
 • Individuell veiledning av Entreprenerdy mentorer mellom samlingene

MÅL

 • Å gi deg som gründer viktig etablerekompetanse som vil bedre dine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet

Hvilken erfaring trenger jeg?

Start Opp Salten henvender seg også til fremmedspråklige som ønsker å etablere eget foretak. Det kreves gode norskkunnskaper for å delta, samt noe kjennskap til og erfaring fra arbeidslivet.

Ta kontakt for en prat!

Når er kurset?

Start Opp Salten gjennomføres digitalt våren 2021.

Vi vil tilby et kurset som går på dagtid, og et som går på ettermiddagstid i ukedagene og dagtid i helgene. Det er 9 samlinger av 2 timer. Det vil bli gitt arbeidsoppgaver mellom samlingene og det må påregner arbeid mellom samlingen.

Begge kursene har en inspirasjons- og møtedag i løpet av våren, hvor vi møtes fysisk i Bodø.

Det koster kr 4 500,- for å delta på Start Opp Salten.

Gründere i alle de 10 kommunene i Salten og Røst kommune kan søke om å få delta på kurset. Deltager må ha pc som benyttes under og mellom samlingene.

Går du med planer om å starte for deg selv? 

Ta kontakt med Elin Kvamme, Saltdal Utvikling KF eller kontaktpersonen i din kommune (se under kontakt, så finner du oversikt over alle kontaktpersoner i kommunene)

Kurs 2021

Hva koster kurset?

Prisen er kr 4.500,- pr deltaker som inkluderer tilgang til Entreprernerdys digitale entreprenørskaps plattform og du får tilsendt boken «Entreprenørskap – en praktisk håndbok» av forfatter Yngve Dahle.

Denne boken Den gir deg en praktisk innføring i entreprenørskap fra A til Å. Boken trekker veksler på både de siste ti års entreprenørskapsteori og forfatterens omfattende erfaring med oppstartsselskaper.

Entreprenørskap består av to deler: Del I gir deg et kortfattet innblikk i den mest moderne teorien innenfor faget entreprenørskap, samt en overordnet oversikt over hvordan du kan bruke denne teorien. I tillegg forklares bokens helhetlige 7- trinnsmetode for entreprenørskap:

S-E-A-M (Systemic Entrepreneurship Activity Method).

Del II gir en detaljert og praktisk beskrivelse av hvert av de 7 trinnene i modellen, som er:

 • Formål
 • Ressurser
 • Forretningsidé
 • Forretningsmodell
 • Mål
 • Oppgaver
 • Prognose
  • Til sammen inneholder boken det du trenger for å kunne utvikle ditt prosjekt.

Gründere i alle de 10 kommunene i Salten og Røst kommune kan søke om å få delta på kurset. Deltager må ha med pc til samlingene.

Hvem kan jeg kontakte for flere spørsmål?

For generelle spørsmål ta kontakt med lokal veileder, eller:

Saltdal Utvikling KF v/Elin Kvamme
Tlf. 477 03 705
elin@saltdalutvikling.no