skip to Main Content

Om kurset

START OPP SALTEN gir deg som vil starte egen bedrift viktig etablerekompetanse som vil bedre dine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet.

I tillegg får du utviklet et sosialt og faglig nettverk med andre gründere og veiledere. Du får også tilgang til Entreprenerdy mentorer som kan hjelpe deg i etableringsprosessen.

Neste kurs starter den 4. september 2020!

Hva inneholder kurset?

 • Tre samlinger á to dager, fredag og lørdag.
 • Tilgang til den digitale entreprenørskapsplattformen fra Entreprenerdy
 • Veiledning fra det lokale næringsapparatet i hver kommune
 • Veiledning fra ulike Entreprenerdy mentorer

Etablereropplæringen Start Opp Salten består av tre samlinger á to dager, fredag og lørdag.

MODULER

 • Modul 1: Introduksjon til Entreprenerdy Forretningsutvikling
 • Modul 2: Er du en Entreprenør?
 • Modul 3: Hva er Forretningsideen din?
 • Modul 4: Har du funnet et problem verdt å løse?
 • Modul 5: Hva er Forretningsmodellen din, del 1?
 • Modul 6: Løser du problemet ditt? MVP, Prototyping, Design Thinking
 • Modul 7: Hva er Forretningsmodellen din, del 2?
 • Modul 8: Konkurrenter, styrker, svakheter og – er markedet ditt stort nok?
 • Modul 9: Risiko – Hva blir mulighetene og truslene du vil stå ovenfor?
 • Modul 10: Hvilke målsettinger vil du ha, og hva blir inntektene dine?
 • Modul 11: Hvilke oppgaver må du gjennomføre for å nå målene dine, og hva vil det koste?
 • Modul 12: Hvordan lager du en enkel kalkyle?

ARBEIDSFORM OG VEILEDNING

 • Du utvikler din egen forretningside gjennom bruk av Entreprenerdy Platform
 • Utarbeidet egen forretningsplan
 • Plenumsundervisning og oppgaveløsning på samling
 • Gründergrupper med veileder mellom samlingene
 • Individuell veiledning av Entreprenerdy mentorer mellom samlingene

MÅL

 • Å gi deg som gründer viktig etablerekompetanse som vil bedre dine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet

Hvilken erfaring trenger jeg?

Start Opp Salten henvender seg også til innvandrere som ønsker å etablere eget foretak. Det kreves gode norskkunnskaper for å delta, samt noe kjennskap til og erfaring fra arbeidslivet.

Når er kurset?

Start Opp Salten går over tre helger, fredager 11.00 – 19.00 og lørdager 09:00 – 16.00, og samlingene vil finne sted på ulike hoteller i Salten. Prisen er kr 4.500,- pr deltaker som inkluderer kursmateriell og måltider under samlingen, utenom kommer eventuell overnatting og reise. Gründere i alle de 10 kommunene i Salten kan søke om å få delta på kurset. Deltager må ha med pc til samlingene

Kursplanen er som følger, med forbehold om endringer.

Påmeldingsfrist for kurs er 28. august 2020

Kurs 2020

1. samling Fredag 4. september 11:00 - 19:00
og lørdag 5. september 09.00 - 16:00
Bodø
2. samlingFredag 25. september 11:00 - 19:00
og lørdag 26. september 09.00 - 16:00
Bodø
3. samlingFredag 16. oktober 11:00 - 19:00
og lørdag 17. oktober 09.00 - 16:00
Bodø

Hva koster kurset?

Prisen er kr 4.500,- pr deltaker som inkluderer kursmateriell og måltider under samlingen, utenom kommer eventuell overnatting og reise. Gründere i alle de 10 kommunene i Salten kan søke om å få delta på kurset. Deltager må ha med pc til samlingene.

Hvem kan jeg kontakte for flere spørsmål?

For generelle spørsmål ta kontakt med lokal veileder, eller:

Saltdal Utvikling KF v/Elin Kvamme
Tlf. 477 03 705
elin@saltdalutvikling.no

Les om kurset som ble gjennomført høsten 2018