Skip to content

Om kurset

Etablererprogrammet Start Opp Salten gir deg som vil starte bedrift etablererkompetanse som hjelper deg når du skal etablere, utvikle og drifte din egen virksomhet.

På kurset får du sparringspartnere som heier på deg og din idé, som gründerhjelpere i din kommune, mentorer fra Entreprenerdy, næringslivsaktører og de andre kursdeltakerne. Din gründerreise forenkles ved hjelp av både teori og praktiske oppgaver og du får tilgang på en digital arbeidsplattform som hjelper deg med å utvikle ditt gründerprosjekt.

I løpet av kurset lager du din egen forretningsplan. Du får også et sosialt og faglig nettverk engasjerte veiledere, gründerhjelpere og de andre kursdeltakerne.

Start Opp Salten er et samarbeid mellom kommunene i Salten pluss Røst og Værøy kommune.

I 2024 samarbeider vi med de fire andre regionene i Nordland Fylke om et felles etablererprogram som heter Startopp Nordland.

Dersom du tenker at du har lyst å delta på et av etablererprogrammene, kan du melde din interesse her https://startoppnordland.enty.no/apply eller ta direkte kontakt med din kontaktperson i din kommune eller prosjektansvarlig Elin Kvamme tlf 477 03 705 i Saltdal Utvikling KF.

Hva inneholder kurset?

Start Opp Salten etablererprogram består vanligvis av tre fysiske samlinger á to dager fredag og lørdag. På grunn av pandemien gjennomfører vi kurset digitalt for tiden.

 • Tilgang til Entreprenerdys digitale entreprenørskapsplattform som loser deg gjennom hele oppstartprosessen
 • Du lager en forretningsplan for din bedrift i løpet av kurset
 • Boken “Entreprenørskap – en praktisk håndbok” av forfatter Yngve Dahle. Boken gir deg innblikk i den mest moderne teorien innenfor faget entreprenørskap og hvordan du kan bruke teorien i praksis i ditt etablererprosjekt
 • Veiledning fra mentorene i Entreprenerdy 
 • Veiledning fra næringsapparatet i kommunen
 • Informasjon om virkemidler, finansiering, støtteordninger, kurs og annet som kan være nyttig for deg i alle faser av etableringsprosessen
 • En møteplass med sparringspartnere fra de andre kursdeltakerene, mentorer og gründerhjelpere
 • Godt nettverk med andre i samme situasjon som deg og støttespillere som heier på deg gjennom hele etableringsprosessen

MODULER

Her er en oversikt over temaene vi går gjennom på kurset:

 • Introduksjon til Entreprenerdy
 • Er du en entreprenør?
 • Hva er forretningsideen din?
 • Har du funnet et problem verdt å løse?
 • Hva er forretningsmodellen din?
 • Løser du problemet? MVP (Minimum Viable Product – minste brukbare produkt), prototyping, Design Thinking
 • Konkurrenter, styrker, svakheter og – er markedet ditt stort nok?
 • Risiko – hva blir mulighetene og truslene du vil stå ovenfor?
 • Hvilke målsettinger vil du ha, og hva blir inntektene dine?
 • Hvilke oppgaver må du gjennomføre for å nå målene dine, og hva vil det koste?
 • Hvordan lager du en enkel kalkyle?

ARBEIDSFORM OG VEILEDNING

 • Undervisning i plenum og oppgaveløsning på samlinger/digitale møter
 • Du utvikler din egen forretningside gjennom en digital plattform, Entreprenerdy Platform
 • I løpet av kurset lager du din egen forretningsplan
 • Gründergrupper med veileder mellom samlingene
 • Individuell veiledning av mentorene fra Entreprenerdy mellom samlingene

MÅL

Målet er å gi deg som er gründer viktig etablerekompetanse når du skal utvikle, etablere og drifte din egen virksomhet.

Hvilken erfaring trenger jeg?

Du trenger noe erfaring fra arbeidslivet for å delta på Start Opp Salten. På samlingene og mellom samlingene vil du trenge en pc med kamera/eksternt kamera og headset.

Det kreves gode norskkunnskaper for å delta, vi oppfordrer alle til å søke!

Ta kontakt med oss for en uformell prat!

Når er kurset?

Nye kurs kommer. 

Ta kontakt med Elin Kvamme, Saltdal Utvikling KF eller gründerhjelperen i din kommune (se under kontakt, så finner du oversikt over alle kontaktpersoner i kommunene)

Lyst til å delta? 

Gründere i alle de 10 kommunene i Salten, Røst og Værøy kommune kan søke om å delta på kurset.

Ta kontakt med Elin Kvamme, Saltdal Utvikling KF eller gründerhjelperen i din kommune (se under kontakt, så finner du oversikt over alle kontaktpersoner i kommunene)

Hva koster kurset?

Det koster kr 4.500,- pr. deltaker å delta.

Deltakeravgiften dekker samlinger, undervisningsmateriell og veiledning. Du får tilgang til Entreprernerdys digitale entreprenørskapsplattform og du får tilsendt boken «Entreprenørskap – en praktisk håndbok» av forfatter Yngve Dahle. Boken gir deg en praktisk innføring i entreprenørskap fra A til Å. Den bygger både på de siste ti års entreprenørskapsteori og forfatterens omfattende erfaring med oppstartsselskaper.

Etter gjennomført kurs kan du søke om å få dekket hele eller deler av kurset gjennom gründerfondet i kommunen.

Hvem kan jeg kontakte for flere spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med gründerhjelperen i kommunen, eller:

Saltdal Utvikling KF v/Elin Kvamme
Tlf. 477 03 705
elin@saltdalutvikling.no

Se andre som har deltatt på Start Opp Salten etableringskurs

Meld deg på!

Om kurset

Kalender