skip to Main Content

– Hva er Start Opp Salten?

Har du en god idé? Har du lyst, vilje og engasjement til å starte din egen bedrift?

Start Opp Salten er et etablererkurs for deg som er gründer i en tidlig fase og for deg som vurderer å starte egen bedrift. Start opp Salten tilbyr nå etablereropplæring gjennom Entreprenerdy. Entreprenerdy er Norges ledende aktør innen digitalisering av entreprenørskapsprosesser og gjennomføring av kompetanseprogrammer for gründere. Med Entreprenerdy forenkles gründerreisen gjennom gode metoder som er tilgjengelig for alle. Og den digitale arbeidsplattformen sikrer samhandling, slik at du som gründer enkelt kan utvikle og forbedre ditt prosjekt, i samarbeid med dine støttespillere som bl.a. kan være førstelinjetjenesten i kommunene, gründerhjelpere, Entreprenerdy mentorer og næringslivsaktører.

Start Opp Salten gir deg kunnskapen som øker dine muligheter til å lykkes og et sosialt og faglig nettverk av andre gründere – enten du har en ny bedrift eller planlegger å starte en.

Les om SOS-kurset som gikk høsten 2018

Kontakt

Vil du delta eller har spørsmål?
Ta kontakt med en av oss!

Saltdal

Elin Kvamme
elin@saltdalutvikling.no
 477 03 705

Bodø

Karoline Nilssen
karoline@bodo.kommune.no
484 98 720

Gildeskål

Lill Hilde Kaldager
lillhilde@sjofossen-snu.no
481 37 844

Beiarn

Bjørnar Brændmo
b.b@beiarn.kommune.no
995 58 250

Meløy

Stine Estensen
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no
934 00 473

Fauske

Heidi Zakariassen
Heidi@faunakf.no
 998 68 506

Hamarøy

Hilde Fredheim
hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no
99264445

Steigen

Andreas Sletten
andreas.sletten@steigen.kommune.no
488 84 093

Rødøy

Kristian Moen
Kristian.moen@rodoy.kommune.no
750 98 086

Sørfold

Gerd Bente Jakobsen
gbj@sorfold.kommune.no
905 06 096