Skip to content

Gründerhjelper Stine Estensen i Meløy kommune: – Hva trenger du nå?

16. august 2021

Stine Estensen er daglig leder i Meløy Utvikling KF og hjelper gründere med sin bedriftsidé, blant annet med Start Opp Salten etablererkurs.

Stine Estensen er gründerhjelper i Meløy
Stine Estensen er daglig leder i Meløy Utvikling KF og hjelper gründere med sin bedriftsidé, blant annet med Start Opp Salten etablererkurs.

En av de mest spennende og inspirerende oppgavene til Stine Estensen i Meløy Utvikling KF er å hjelpe deg som ønsker å starte din egen bedrift. Da er etablererkurset Start Opp Salten et av de viktigste verktøyene hun foreslår for at du skal komme i gang.

– Min jobb er å hjelpe hver og en med det de trenger til sin gründeridé. Da spør jeg “Hva trenger du nå, der du og idéen står akkurat nå?”, beskriver Stine Estensen.
Hun har vært med på å hjelpe gründere og bedrifter som daglig leder i Meløy Utvikling KF siden 2010. Meløy Utvikling KF er Meløy kommune sin næringsavdeling. Stine er gjerne en av de første om du snakker med om idéen din. Da er hun er veldig glad for å kunne tilby etablererkurset Start Opp Salten til meløyfjerdinger og andre med en drøm om egen bedrift i Salten-kommuner, inklusive Røst.

Trenger hele tiden nye bedrifter

Siden første kurs ble arrangert i 2004 har fra en til åtte personer fra Meløy deltatt hver gang.

– På samme måte som vi trenger nye innbyggere for å være et livskraftig samfunn, trenger vi også nye bedrifter i Salten-kommunene, sier Stine, og legger til at i 2020 så over 50 bedrifter dagens lys bare i Meløy. Meløy kan også vise til gode tall på hvor mange gründerbedrifter som fortsatt er i drift etter 10 år.

Meløy har vært gjennom store omstillinger de siste 13 årene. Først virkningen av finanskrisen i 2008, etterfulgt av Rec-krisen i 2012 da næringsavdelingen i kommunen måtte tenke helt nytt, og nå koronakrise. Stine er tydelig på at Start Opp Salten-kurset ikke garanterer en livskraftig bedrift, men god starthjelp for å finne ut om idéen din har potensial i markedet.

Fruktbart samarbeid mellom Salten-kommunene

Stine Estensen er stolt av Start Opp Salten-kurset , og gleder seg over det Salten-kommunene har fått til i fellesskap.

– Kantina her i Glomfjord Næringspark er også “ vuggen” til Start Opp Salten. Det var her programmet hadde sin spede start i 2004 sammen med Bodø kommune. De øvrige kommunene i Salten sluttet seg etter hvert til, og samarbeidet har fortsatt siden, fortsetter hun.

Opp gjennom årene har det blitt mange Start Opp Salten-kurs og nye bedrifter i Salten-kommunene. Hver kommune har også fått sin egen gründerkontakt.

Fra halvårsprogram til heldigitale kurs

Fasong og innhold i kursene har naturlig nok endret seg siden 2004. For å sette det i perspektiv; Vi fikk verden i vår egen bukselomme med Apples iPhone i 2007. Facebook kom samtidig, og endret måten vi kommuniserer med hverandre og hvordan vi markedsfører bedriftene våre på. Googles algoritmer avgjør hvor synlige bedrifter er, også oppstartbedrifter. Med korona og nedstengning ble vi nærmest heldigitale over natten på Teams, Zoom og Google Meet.

– De første kursene varte et halvt år, mens kursene vi har gjennomført det siste året er digitale. Det ideelle er nok en kombinasjon. Derfor gleder vi oss til at vi også kan samle kursdeltakere fysisk igjen. Nettverket og fellesskapet mellom deltakerne er unikt, fortsetter Stine.

Å administrere kursene går på rundgang i kommunene, og for tiden er det Saltdal kommune som har stafettpinnen.

Kvinnelige gründer, lærlinger og utenforskap

Stine og Meløy Utvikling er offensive og kreative i sitt arbeid med gründere og nye bedrifter.

– Vi gleder oss over alle de kvinnelige gründerne som kommer i gang og skaper arbeidsplasser og bolyst både i bygd og by, sier hun.

Å ta inn lærlinger eller dem som har falt utenfor det ordinære utdanningssystemet eller arbeidslivet, er ofte uoppdagede ressurser som kan berike både bedriftene dem som jobber der. Betydningen av å ha en jobb med mening kan ikke undervurderes.

Derfor samarbeider Meløy Utvikling tett med bedriftene som er samlokalisert i Glomfjord Industripark, Nordland fylkeskommune og og Nav. Det samme gjelder Inkubator Salten, Kunnskapsparken i Bodø, og de andre Salten-kommunene.

– Ikke jeg som skal “drepe” idéene

Stine er tydelig på at det ikke er henne eller de andre gründerhjelperne i Salten som skal bedømme om en gründeridé er god eller dårlig, eller om den har livets rett.

– Til oss kommer mange typer mennesker med idéer og konsepter. Vi møter alle med åpent sinn, og gjør det vi kan for å hjelpe dem med det de trenger i den fasen de er i. Om en idé kan virke usannsynlig, er det ikke vi gründerhjelpere som skal “drepe” den. Jobben vår er å spørre enda mer, slik at gründeren kan gjøre idéen bedre, mer bærekraftig og i tråd med hva markedet etterspør i dag, eller vil etterspørre i morgen, fortsetter hun.

For deg som lurer på om nettopp din idé bør få en sjanse, er det bare å kontakte din gründerhjelperen i din kommune!

Les mer om Start Opp Salten etablererkurs

Stine Estensen og Meløy Utvikling jobber tett med bedriftene som er samlokalisert i Glomfjord Industripark, Nordland fylkeskommune og og Nav. Det samme gjelder Inkubator Salten, Kunnskapsparken i Bodø, og de andre Salten-kommunene.

Interessert i å delta på gründerkurs
med Start opp Salten?

Meld deg på!

Om kurset

Kalender