Skip to content

Gründerdrømmen nærmere virkeligheten med Start Opp Salten gründerkurs

2. juli 2019

Vi som velger å starte opp en bedrift nå om dagen opplever en strøm av velvilje gjennom nettverk, møteplasser og gründerhjelpere i kommunene. Får du tilbud om å være med på saltenkommunenes etableringskurs, la svaret være “Ja takk, ta meg med”!

Start Opp Salten gründerkurs!

Denne historien er laget av fortellfortell, deltaker på SOS-kurset høsten 2018.

Å starte en bedrift er både spennende og krevende. På samme tid som at du kjenner gleden over å skape noe, den gode følelsen av mestring og mening, ligger alltid en uro på lur. For hva om du ikke lykkes. Hva om du ikke får det til, og du må skuffe alle som har trodd på deg og satset penger og tid på ditt prosjekt? Ikke minst skuffe deg selv fordi du ikke klarte å få drømmen til å leve. Gründerlivet kan beskrives som en berg og dalbane hvor hverdagene kan svinge fra suksess til fiasko.

Norge trenger nye arbeidsplasser. Norge trenger at flere av oss med en forretningsidé i magen eller lyst til å skape noe, starter nye bedrifter. Når statistikken viser at 3 av 4 gründerbedrifter er borte etter 5 år, så er bekymringen for å lykkes eller ikke berettiget.

Da er det godt å vite at både vi som er gründere og idéene våre vil oppleve å stå bedre rustet etter å ha deltatt på Start Opp Salten sitt etablererkurs!

Et mylder av idéer

På Start Opp Salten-kurset som gikk i november og desember 2018 jobbet 13 gründere med 9 vidt forskjellige idéer og prosjekter. Prosjektene på kurset varierte fra trening, urter, kosmetikk, kultur, digital markedsføring, reiseliv, video, tekstiler og fritidstilbud for barn. Hvilke prosjekter og bedrifter skulle ikke kunne passe inn og vokse videre på Start Opp Salten? Vi kommer ikke på noen.

Arbeidsformen på kurset var dynamisk og variert. Vi møttes på 3 helgesamlinger, og hadde konkrete oppgaver mellom hver samling. Vi arbeidet individuelt med egne prosjekter, og vi arbeidet i grupper på tvers av prosjekter. Mentorene på kurset ga oss veiledning og har utfordret oss.

Idéer og prosjekter fra alle gründerne på kurset ble presentert og diskutert i plenum. Usminkede, men nyttige innspill og tilbakemeldinger fra andre kursdeltakerne, ble katalysatorer for enda bedre idéer i alle prosjektene. Gründerdrømmen og det store ønsket om å lykkes har vi felles, uavhengig av gründeridé!

Kunnskap, motivasjon og disiplin – og litt rockestjerne

Kunnskap, motivasjon og disiplin er hovedingrediensene for at en gründer skal kunne lykkes, uansett konsept og bransje. Dette er blant de viktigste erfaringene som kursleder Francois Elsafadi og Arne-Morten Knutsen fra Lean Business Norway delte med oss gründere på kurset.

Vi velger å legge til at det som gründer hjelper å tenke som en rockestjerne. Vi må være “høye og mørke” med tro på egen idé. For det er fort gjort å miste fokus når tid med familie og venner må prioriteres ned i lengste laget og kontoen kunne vært fyldigere. Da kan det være lett å drømme om en “vanlig jobb” med faste lønnsutbetalinger.

Videotalentet Leo Plaketti presenterer Youtube-kanalen sin.

Testkurs

Det er 14. gang kursprogrammet Start Opp Salten gjennomføres, men aldri før har det blitt gjennomført på en digital plattform.

Vi som var med på Start Opp Salten høsten 2018 var prøvekaniner for en helt ny kursmodell. Sammen med rådgiverfirmaet Lean Business Norge har saltenkommunene laget etablererkurset på nytt, med et digitalt planverktøy som base.

Lean Business Platform er et fleksibelt verktøy som loser oss gründere fra den uoversiktlige idéfasen, gjennom den nødvendige testingen av idéer i markedet, til modellering, plan og budsjett. All informasjon blir samlet og gir en god oversikt.
Verktøyet tvinger oss til å ta stilling til saker som det er lett å glemme eller undervurdere som gründer.

Ingen av oss ble behandlet med silkehansker. Tilbakemeldingene og spørsmålene kunne til tider være nokså tøffe, men konstruktive. Det er jo bedre at de kritiske spørsmålene kommer i starten, og ikke når en ny bedrift er i gang, penger er investert og mennesker ansatt. Så derfor; kritiske, men konstruktive spørsmål ble stilt, med omtanke.

Kurset vil bli videreutviklet i takt med erfaringene og at Lean Business Platform-verktøyet utvikler seg. Vi tror at vi var et godt testpublikum, og at vår felles innsats på kurset også vil gagne de gründerne som kommer etter oss.

Arne-Morten Knutsen og Francois Elsafadi var engasjerte kursholdere sammen med prosjektleder Brit-Elin Paulsen fra Saltdal kommune.

Digitalt planleggingsverktøy

Verktøyet Lean Business Platform er først og fremst “lean”. Fleksibelt og dynamisk, akkurat slik gründerreisen krever. Planleggingsverktøyet fungerer så godt, fordi det ivaretar dynamikken, når forutsetningene endrer seg raskt. Kunsten da er å kunne snu seg like fort og håndtere endringene som oppstår. Det er det Lean Business Platform er laget for.

Plattformen gjør det mulig å gi og få coaching for eget prosjekt. Gjennom hele kurset fikk vi individuell oppfølging og rådgivning gjennom plattformen fra Francois Elsafadi og Arne-Morten Knutsen i Lean Business Norge. I tillegg sto gründerhjelperne i kommunene til vår disposisjon, og gjør det fortsatt etter endt kurs. Godt å vite!

God stemning på kurset. Artist og kursdeltaker Kim Lie sammen med Anita Skog i Bodø kommune.

Lean Business Platform gjorde det også mulig for de andre kursdeltakerne å få et inntrykk av status og utfordringene i prosjektene gjennom presentasjonen for hverandre i plenum. Best av alt, vi gründere får bruke planleggingsverktøyet så lenge vi måtte trenge det! For en gave!

Inspirerende mennesker

Varme, raushet og åpenhet var rammen rundt samlingene. Vennlige smil, noen hjelpende eller avgjørende ord fra andre kursdeltakere når noen sto fast på veien. Vi var i samme båt. At vi skulle bli kjent med så flotte og inspirerende mennesker, ble en ekstra bonus som det er lett å undervurdere i en hektisk gründerperiode. Vi fikk energi og inspirasjon i bøttevis.

Det ga merverdi å diskutere på tvers av prosjekter og idéer.

Kim Lie spilte for heldige oss på hver samling.

Det menneskelige og varme ble løftet frem gjennom det sosiale på samlingene. Vi som deltok på høstens kurs, var så heldige å ha musiker Kim Lie og kollega Chris Slettvoll med oss. De ga oss musikalske innslag og tilførte kurset ytterligere dybde og mening.

Vi er så takknemlige og glade for den unike muligheten til å styrke idéene våre gjennom Start Opp Salten. Vi har fått et enda mer solid fundament å bygge bedriftene våre på. Samtidig er det veldig spennende å følge de andre gründerne i det videre arbeidet. Det er godt å være en del av et nettverk av andre gründere og gründerhjelpere i kommunene som heier på oss.

Vi håper det blir riktig mange nye Start Opp Salten-kurs fremover!

Noen av prosjektene
i Start opp Salten.

Leo Plaketti

Leo Plaketti

Videotalentet Leo Plaketti var yngste deltaker på kurset, og rakk å fylle 18 under kurset. Han er tydelig på at han har lært mye av å delta på Start Opp Salten.

I dag jobber Leo i NRK og videreutvikler idéen sin om videotjenester på siden av jobben. Han opplever at han har kommet styrket ut av kurset på mange måter, og at han lærte mye på overraskende områder.

– Jeg hadde nok forventet at noen ga meg ferdige svar på det jeg lurte på, men mentorene tvang meg til å tenke selv, forteller Leo.

Han trekker spesielt frem Lean Business Platform-verktøyet. Leo opplever at gjennom det digitale verktøyet hjalp han hjelp med å sette ord på det han ikke så tydelig tidligere.

– Uklare tanker om prosjektet mitt som bare eksisterte i eget hode, ble til et konkret konsept og en plan med hjelp fra verktøyet. Jeg fikk system på tankene, og det ble lettere å se hva jeg må jobbe med videre.

Aina Bye

Aina Bye

Naprapat Aina Bye sin erfaring med kurset, er at vi som kursdeltakere fikk samlet tanker, idéer og gode løsninger for å sette sin idé ut i praksis.

– Jeg liker at vi som deltok på kurset og som er så forskjellige mennesker, kan hjelpe hverandre til å finne løsninger. Kanskje til og med til helt andre idéer enn vi selv hadde tenkt på fra starten av, sier Aina.

Hun hadde ikke spesielle forventninger til kurset før hun startet, men hadde ønsket seg mer kunnskap om ulike markedsføringsmetoder samt regnskap. Det var det ikke så mye av i dette kurset, men mye annet. Aina trekker frem at instruktørene på kurset har mye erfaring, engasjement og kreativitet.

– Det viktigste jeg tar med meg videre, er at kreativiteten sitter løst i en slik kurssetting. I stedet for å stange og kjøre seg fast, lærte vi oss å tenke løsninger. Det er utrolig hvor kreativ og motiverende hele prosessen er, når vi er sammen med andre i lignende situasjon, beskriver hun.

Aina synes kurset var veldig inspirerende.

– Når du tviler, får du «gutsen» du trenger for å gå videre, mener Aina.

Chis Slettvoll og Kim Lie

Chris Slettvoll og Kim Lie

Kim og Chris jobber med et kulturtilbud til dem som ikke har tilgang til kulturtilbud ellers. Etter endt kurs har arbeidet med kulturprosjektet fortsatt. Mange viktige møter er gjennomført for å støttespillere og mulig finansiering til prosjektet på plass.

– Det var mye lettere å holde i oppgavene våre mens vi gikk på kurset. Tidslinjen vi satte var fast. Etter Start Opp Salten-kurset opplever vi at det er mer utfordrende å få satt av nok tid til prosjektet vårt i det daglige, forteller Chris.

Kim og Chris har en svært klar anbefaling til andre som jobber med musikk og kultur om å delta på etableringskurs som dette:

– Det blir fort slik at kunsten og det estetiske får mest fokus. Å lære hvordan musikk og kultur kan bli ditt levebrød har stor verdi!

Per-Magne Nygaard, Rita Iren Horsdal Jønsberg og Francois Elsafadi.

Fortellfortell

– Vi startet fortellfortell, en markedsavdeling til leie, sommeren 2018. Vårt gründerprosjekt var kommet litt lengre enn de andre prosjektene, da Start Opp Salten-kurset startet. Takket være kurset og utfordringene vi fikk der, er vi tryggere på vår forretningsidé og plan enn noen gang, forteller Per-Magne Nygaard.

Han er spesielt fornøyd med det digitale verktøyet, Lean Business Platform.

Vi bruker plattformen både i fortellfortell og andre prosjekter vi er involvert i, og er imponert over dynamikken og oversikten vi får, understreker han.

Interessert i å delta på gründerkurs
med Start opp Salten?

Meld deg på!

Om kurset

Kalender